Hauek dira Erakundearen xedeak:

  • Jendeari HIESaren, HEPATITISaren eta BESTE ZENBAIT STIren gaineko oinarrizko informazioa helarazi: transmisio-bideak eta horiei guztiei aurrea hartzeko moduak.
  • Laguntza eta informazioa sustatu, eta eskaini GIBa edota harekin lotutako patologiak dituzten edota bazterkeria-arriskuan dauden pertsonei.
  • GIBaren, HEPATITISaren edota BESTE ZENBAIT STIren eraginpean egoteari dagokionez, arriskua dakarten jokaeren eta ohituren aldaketan eragin.
  • Tratu-berdintasunaren eta gaixotasun-arrazoiengatiko bazterkeriarik ezaren babesa eta sustapena.
  • Ohitura osasungarrien aplikazio praktikoa gizartean sortu eta hedatu, jendeak barnera eta erabil dezan.
  • Pertsonek arrisku-ohiturak izatea eragiten duen gizarte-faktore ororen aldaketa bultzatu; izan ere, jokabide hori barne-faktoreen ondorioa ez ezik, kanpoko ingurumen-faktoreena ere bada, batik bat psikosozioekonomikoenak.
  • Osasun, Osasun Mental eta Gizarte Zerbitzuetako zerbitzu publikoekin lankidetzan aritu GIBarekin/Hiesarekin eta mendekotasunekin loturiko gai guztietan.
  • GIBarekin/Hiesarekin eta mendekotasunekin lotutako kalteen gaineko eta horien murrizketarako programak eratu, garatu eta ebaluatu.
  • Elkartearen ezagutzaren eta jardunbide egokien berri eman beste foro batzuetan.

 


Ba al duzu galderarik?

Deitu! 943 290 722


Ordutegia,
astelehenetik ostiralera

9:00-14:00/15:30-17:30


Jarri harremanetan gurekin
posta elektroniko bidez

info@acasgi.org